Ragam  

Golongan Yang Solat Tapi Amalannya di tolak dan Bagaimana Cara Agar Solat Kita Amalanya Diterima?

Paslen.com – Solat wajib adalah salah satu rukun Islam yang paling mendasar dan merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dilaksanakan lima kali sehari semalam yang terdiri dari Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Solat ini merupakan sarana umat Islam untuk menjalin komunikasi dengan Allah SWT, mengingat dan mensyukuri nikmat-Nya, serta sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada-Nya.

Dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu, solat wajib harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan.

Solat adalah tiangnya agama sekaligus ibadah yang wajib dikerjakan oleh hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertakwa oleh umat muslimin dan muslimat. Walapun dalam kondisi sakit dan keadaan kita sedang tidak baik-baik saja atau lemah sekalipun, kita selaku kaum muslim yang bertakwa tetap harus melaksanakan ibadah solat yang wajib.

Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa shalat adalah ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. dari abu hrairah RA yang menutip sabda nabi muhammad SAW:

“Sesungguhnya ama yang pertamakali dihisab adalah solatnya baik, sungguh ia telah bergatung dan berhasil. Dan jika shalatnya baik, sungguh ia telah bergantung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia gagal dab rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka allah ta’ala berfirman, lihatlah apakah hamba-ku memiliki solat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalanya.” (HR Tarmizi dan An Nasa’i)

Golongan yag solat Tapi Amalannya Tidak Diterima

Dalam beberapa tradisi keagamaan, terutama dalam Islam, golongan yang solat tapi amalannya tidak diterima sering dikaitkan dengan individu-individu yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap penting untuk keabsahan dan penerimaan amalan di sisi Tuhan. Antara faktor-faktor yang dapat menyebabkan solat seseorang tidak diterima, termasuk:

 1. Ketiadaan Niat: Kurangnya niat yang bersih dan ikhlas untuk beribadah semata-mata kerana Tuhan.
 2. Kekurangan Ilmu: Melakukan solat tanpa pengetahuan yang cukup tentang rukun dan syaratnya.
 3. Riya’ (Pamer): Melakukan solat dengan tujuan menunjuk-nunjuk atau mencari pujian dari manusia.
 4. Melanggar Larangan: Adanya dosa besar yang belum ditebus atau diteruskan tanpa taubat.
 5. Ingkar Terhadap Aspek Lain Dalam Agama: Tidak melaksanakan perintah-perintah lain dalam agama atau melakukan larangan-larangannya.

Penting untuk diingat bahwa konsep ini berdasarkan interpretasi keagamaan dan mungkin berbeda di antara tradisi dan individu dalam agama yang sama, serta dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan kepercayaan individu.

Bagaimana cara solat kita diterima amalannya

Dalam menjalankan ibadah solat, terdapat beberapa prinsip dan langkah yang harus diikuti agar amalan solat tersebut diterima oleh Allah SWT. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan solat agar diterima:

 1. Niat yang Ikhlas: Setiap muslim wajib memulai solatnya dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji manusia atau motif lain.
 2. Wudhu yang Sempurna: Memastikan bahwa wudhu dilakukan dengan benar dan sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW agar keadaan suci dari hadas kecil.
 3. Mematuhi Waktu Solat: Melaksanakan solat pada waktunya yang telah ditentukan merupakan salah satu syarat diterimanya solat.
 4. Mengenakan Pakaian Yang Bersih: Memakai pakaian yang suci dari najis dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam.
 5. Menghadap Qiblat: Memastikan posisi saat solat menghadap ke arah kiblat yang merupakan salah satu syarat sahnya solat.
 6. Bacaan dan Gerakan yang Sesuai Sunnah: Memperhatikan dan memastikan bahwa bacaan dan gerakan dalam solat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
 7. Khusyuk: Konsentrasi dan khusyuk dalam solat, menjauhkan pikiran dari segala sesuatu selain mengingat Allah SWT.
 8. Doa dan Dzikir Setelah Solat: Berdoa dan berdzikir setelah melaksanakan solat, memohon agar solat yang dilakukan diterima oleh Allah SWT.
 9. Kontinuitas dan Konsistensi: Berusaha untuk terus melaksanakan solat lima waktu setiap hari secara berkelanjutan.
 10. Mengikuti Kelas atau Pengajian: Rajin menghadiri kelas ilmu atau pengajian untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman tentang cara solat yang baik dan benar sesuai ajaran Islam.

Golongan Yang Solat Tapi Amalannya di tolak dan Bagaimana Cara Agar Solat Kita Amalanya Diterima?

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, seorang Muslim dapat berharap dan berdoa bahwa solatnya diterima oleh Allah SWT. Penting untuk terus belajar dan berupaya memperbaiki kualitas solat agar mendapat ridha dari Allah SWT.

Dalam Islam, amalan seseorang termasuk solat boleh tidak diterima apabila tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan amalan atau solat seseorang tidak diterima antaranya ialah:

 1. Niat – Tidak berbuat dengan ikhlas kerana Allah SWT, tetapi kerana riak atau ingin dipuji orang lain.
 2. Tidak Menepati Syarat Solat – Misalnya tidak bersuci dengan baik, tidak menutup aurat, atau tidak menghadap kiblat.
 3. Tidak Mengikuti Rukun Solat – Melakukan solat tanpa mengikuti rukun dan sunnatnya, seperti gerakan dan bacaan yang tidak sempurna atau tidak khusyuk.

Untuk memastikan amalan dan solat diterima oleh Allah SWT, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

 1. Memperbaiki Niat – Pastikan bahwa segala amalan dilakukan semata-mata kerana Allah SWT dan mengharapkan keredhaan-Nya.
 2. Bersuci – Memulakan solat dengan bersuci, baik itu wudu atau ghusl jika diperlukan, serta memastikan tempat solat bersih dari najis.
 3. Memperhatikan Rukun dan Syarat Solat – Melakukan solat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan penuh tertib dan tidak tergesa-gesa.
 4. Khusyuk – Usahakan untuk beribadah dengan hati yang fokus dan terbebas dari gangguan pikiran lain.
 5. Berdoa dan Beristighfar – Tiada yang mengetahui amalan mana yang diterima, oleh karena itu sentiasalah berdoa dan meminta ampunan atas kesalahan dan kekurangan dalam beribadah.
 6. Tetapkan Jadual Untuk Muhasabah – Melakukan introspeksi diri secara berkala untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki diri dari waktu ke waktu.

Penting untuk diingat bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui secara pasti penerimaan amalan seseorang. Oleh itu, umat Islam dianjurkan untuk sentiasa berusaha memperbaiki ibadah dan memperbaharui niat, seraya berharap dan bertawakkal kepada rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT.